PRET-orkest

Muzikale OntdekkingsreisHet PRETorkest is een voorbereidende AMV-cursus die wordt gegeven in Blerick vanuit harmonie St. Caecilia. In deze cursus leren kinderen uit groep 4 en 5 enkele noten op de blokfluit, maken ze kennis met muziekinstrumenten en muziekstijlen afgewisseld met spelletjes. Je brengt een bezoekje aan de Jeugdharmonie en studeert een kort programma in voor een afsluitend concert. Aan het einde van de lessen krijg je een diploma. Daarnaast krijgen jij en je ouders advies over instrumentkeuze en verder verloop van de muziekopleiding na de zomervakantie. De lessen vinden plaats op school of in ‘t Raodhoes en worden gegeven door Claudy van Bokhoven, vakdocent en solo-klarinetiste bij de harmonie in Blerick.